ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Π.
Πωλήσεις, επισκευές, χορδίσματα πιάνων

Μιλτιάδου 23, Παλλήνη 153 51
Τ. 210 3839339
Κ. 6944 435788

athanassatos@gmail.com